herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nowe ścieżki rowerowe w powiecie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski wspólnie ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska i Gminą Pieszyce zrealizował projekt pod nazwą: "Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego".

W ramach projektu zostały zrealizowane trzy zadania inwestycyjne:
1. Budowa ścieżki rowerowej z Pieszyc do Kamionek o długości 2 km,
2. Budowa ścieżki rowerowej z Niemczy do Wojsławic z ciągiem pieszym o długości 1,25 km,
3. Udostępnianie terenów turystycznych i cennych przyrodniczo na terenie parku Krajobrazowego Gór Sowich poprzez budowę czterech parkingów przy drodze z Kamionek
do Przełęczy Jugowskiej.

Ten projekt to przykład na to, że patrzymy na powiat kompleksowo. Staramy się łączyć wszystkie działania w jeden kompleks. Turyści to nie tylko zawodowcy jeżdżący w górach ale również przeciętni zwykli ludzie, którzy wybierają raczej proste i bezpieczne ścieżki i trasy, takie jak te, które właśnie zostały oddane do użytku – mówi starosta Grzegorz Kosowski.

Głównym celem projektu była poprawa infrastruktury związanej z ochroną i zachowaniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków na terenach chronionych poprzez ich bezpieczne udostępnienie i zagospodarowanie wód opadowych.

Dodatkowo w ramach projektu powstało również 13 tablic edukacyjnych usytuowanych wzdłuż zbudowanych ścieżek. Wydano ulotki edukacyjne oraz stworzono stronę internetową projektu ze zdjęciami, filmami i opisami. Zorganizowano też wycieczki szkolne dla szkół podstawowych
i gimnazjów.

Efektem zrealizowanego projektu będzie między innymi aktywizacja ruchu rowerowego na terenach cennych przyrodniczo i chronionych oraz zmniejszenie tym samym ruchu pojazdów mechanicznych, a także wyeliminowanie niekorzystnego wpływu ruchu turystycznego
na te obszary.

Projekt pn. „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020.

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
Partnerzy Projektu: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Pieszyce

Całkowita wartość zrealizowanych inwestycji to ponad 3 500 000 zł, a wysokość przyznanego dofinansowania wyniosła ponad 2 900 000 zł.