herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Granty na zajęcia dodatkowe dla młodzieży

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wiele dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia młodzieży zrealizują szkoły powiatowe dzięki Powiatowym Grantom Oświatowym. Tuż po feriach rusza ich I edycja.

Szkoły powiatowe organizują mnóstwo dodatkowych zajęć dla młodzieży. Najbardziej atrakcyjne to oczywiście wymiany międzynarodowe i praktyki zawodowe za granicą, na które pozyskują środki zewnętrzne z Unii Europejskiej. Prowadzą też wiele mniejszych projektów finansowanych w ramach Powiatowych Grantów Oświatowych.

Granty są przyznawane na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, konkursy wiedzy, turnieje sportowe i edukacyjne imprezy szkolne. Rodzaj zajęć zależy od inwencji nauczycieli.

– Program grantowy wspiera szkoły w realizacji wielu ciekawych pomysłów. Dzięki grantom młodzież poszerza swoje zainteresowania w różnych dziedzinach wiedzy, rozwija umiejętności sportowe, artystyczne, językowe i społeczne, a także poznaje kulturę innych krajów – mówi Alicja Hromada, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

O dofinansowanie szkoły starają się dwa razy w roku. Rozstrzygnięto już I edycję programu, która będzie realizowana do sierpnia 2019 roku. Wsparcie powiatu otrzymało 68 projektów na kwotę 65 tys. zł.

Każda ze szkół zrealizuje kilka projektów. Na przykład I Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie w ramach Dnia Wielokulturowego zaproponuje podróż edukacyjną pociągiem Orient Express, II LO w Dzierżoniowie – obóz naukowy z matematyki, a LO w Bielawie – zajęcia z radzenia sobie z trudnymi emocjami poprzez sztukę.

Atrakcyjną ofertę przygotowały też szkoły zawodowe. Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie zorganizuje Festiwal Techniki, aby uświadomić, że współczesny świat potrzebuje osób z wykształceniem technicznym, ZS nr 2 – warsztaty oceny jakości kawy i metod jej parzenia, ZS nr 3 – zaprosi na warsztaty prowadzone przez specjalistów i terapeutów „Prosto przez życie”, ZSiPKZ w Bielawie – zorganizuje szkolenie dla klas mundurowych Kadet 2019, a ZS w Pieszycach – rozwinie wolontariat uczniowski.

O swoich uczniów zadbały także Specjalne Ośrodki Szkolno–Wychowawcze. SOSzW w Dzierżoniowie zorganizuje zajęcia z rękodzieła i umuzykalniające, a SOSzW w Piławie Górnej wycieczki do Czech i do Poznania.

Na zajęcia dodatkowe dla młodzieży w całym roku Zarząd Powiatu przeznaczył 120 tys. zł. Termin składania wniosków w II edycji, która będzie realizowana od września do grudnia, mija 15 czerwca br.