herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ruszyła duża promocja Gór Sowich

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Za pozyskane przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska unijne pieniądze promujemy wśród mieszkańców Dolnego Śląska piękno naszych gór.

– To właśnie w Górach Sowich skupia się największy ruch turystyczny w powiecie. Dzięki działaniom podejmowanym w ramach projektu każdy, kto tutaj trafi, będzie zwracał większą uwagę na otoczenie, w którym się znalazł, i z pewnością dostrzeże to piękno i unikalność, które dotychczas były niezauważone. Może się też okazać, że głównym celem wycieczek w Góry Sowie nie będą już Wielka Sowa i wieża widokowa, a właśnie same góry z ich naturalną różnorodnością przyrodniczą – mówi Grzegorz Kosowski, starosta dzierżoniowski.

Zdobyte dofinansowanie to unijne pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego. Mowa o kwocie 875 tysięcy złotych, przy kosztach wynoszących 1 mln 29 tys. 900 zł.

– To ważny i potrzebny projekt rozwijający turystykę i pokazujący unikalne piękno naszych gór. My je znamy, a dzięki temu działaniu poznają je również mieszkańcy Dolnego Śląska. To jedna z najlepszych form promocji turystycznej naszego regionu. Co istotne, koszty kampanii promocyjnej pokryją unijne pieniądze zdobyte przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska – mówi Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa i inicjator powołania stowarzyszenia.

– Góry Sowie mają olbrzymi potencjał turystyczny, ale również, o czym często zapominamy, potencjał przyrodniczy. To, co oferują Góry Sowie, to bardzo ciekawa przyroda, gatunki zagrożone wyginięciem, ale także te mało spotykane w innych regionach Polski. To wszystko oddajemy turystom, ale z drugiej strony chcemy powiedzieć – szanujcie tę przyrodę, zwróćcie na to uwagę, bo to jest nasze dziedzictwo – mówi Dorota Konieczna-Enozel, wiceprezes Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich.

W ramach projektu powstają filmy promocyjne i spoty radiowe, które będą emitowane w dolnośląskich rozgłośniach. Tworzona jest także specjalna strona internetowa, a na ulicach Wrocławia jeżdżą już tramwaje, na których zamieszczono reklamę Gór Sowich.

– Dla Bielawy, oprócz promocji, bardzo ważny jest aspekt edukacyjny tego projektu. W jego ramach odbędzie się bowiem 12 konkursów wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dla dzieci szkół podstawowych. Nie zabraknie również działań skierowanych do młodzieży szkół średnich, dla której zorganizowany będzie konkurs filmowy. Osoby dorosłe będą mogły natomiast skorzystać z cyklu konferencji edukacyjnych poświęconych bioróżnorodności subregionu sowiogórskiego, jego najcenniejszych okazów oraz aspektów ochrony tego obszaru. Działanie edukacyjne obejmie swoim zasięgiem wszystkie gminy leżące w obszarze naszych gór – mówi Aleksander Siódmak, zastępca burmistrza Bielawy.

Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna”. To projekt partnerski, w którym funkcję lidera pełni Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerami są: Powiat Dzierżoniowski, Bielawa, Pieszyce, Dzierżoniów oraz Gmina Dzierżoniów.

 

 

 

 

źródło: UM Dzierżoniów