herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego informuje o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Ciepłowniczej w Dzierżoniowie.

Na zdjęciu teren inwestycyjny niezabudowany. Na pierwszym planie widać tablicę reklamową promującą teren pod sprzedaż.

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego informuje, że w dniu 6 kwietnia 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, przy Rynek 27 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 157, nr 158, nr 159 obręb Zachód o powierzchni całkowitej 2,4360 ha położonej przy ul. Ciepłowniczej w Dzierżoniowie, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SW1D/00008213/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 1 552 000 zł (netto).

W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie zostało wniesione żadne wadium.

Wobec powyższego, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.