herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Interaktywna Mapa Zespołów Folklorystycznych Euroregionu Glacensis

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski przygotował Interaktywną Mapę Zespołów Folklorystycznych obejmującą pogranicze polsko-czeskie na terenie Euroregionu Glacensis.

Mapa została opracowana w ramach realizacji projektu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko-czeskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis”, którego beneficjentem jest Powiat Dzierżoniowski.

Mapa zawiera wykaz zespołów z Polski i Czech, które kultywują muzyczne tradycje ludowe po obu stronach granicy. Na liście znalazło się 56 zespołów co pokazuje, jak wiele osób chce muzycznie promować swój region i jego tradycje. Mapa powstała dzięki współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z czeskim miastem Lanškroun.

Warto podkreślić, że znaczna część ujętych na liście zespołów, miała okazję wystąpić podczas festiwali, dożynek i innych wydarzeń organizowanych na naszym terenie. Co ciekawe niektóre z nich będzie można zobaczyć podczas Przeglądu Zespołów Folklorystycznych Pogranicza Polsko-Czeskiego „Folkove”, który odbędzie się już 28 sierpnia na terenie Arboretum Wojsławice. Wszystko na temat sierpniowej imprezy znaleźć można tutaj.

Mapa dostępna jest na stronie www.pow.dzierzoniowski.pl w zakładce Mikroprojekty w ramach Euroregionu Glacensis – Upowszechnianie i rozwój transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko-czeskim.