herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Inwestycja drogowa za blisko 1 700 000 złotych na terenie powiatu dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

17 maja nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy firmie Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. na realizację przebudowy drogi w Piławie Dolnej.

zdjęcie uczestników spotkania

Inwestycja będzie polegała na przebudowie obejmującej odcinek drogi o długości około 600 metrów, a wartość inwestycji będzie wynosiła 1 669 912,40 zł brutto. Rozplanowanie dróg w terenie prezentuje załączona mapka (numery dróg oznaczone kolorem żółtym). Nowa droga będzie w pełni odbudowana i pokryta asfaltem o dużej nośności. Niewątpliwie przyczyni się to do łatwiejszego dojazdu rolników do uprawianych pól.

Droga w Piławie Dolnej, której dotyczy inwestycja

Dodatkowo wykonawca przy drodze posadzi drzewa, które pomogą w zazielenieniu terenu. Budowa i przebudowa nowych dróg transportu rolnego jest niezwykle ważna, ponieważ mogą one służyć również, jako drogi do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Należy podkreślić, że Powiat Dzierżoniowski inwestycje sfinansuje przy udziale środków zewnętrznych. Podczas przekazania placu budowy obecni byli między innymi: wicestarosta Andrzej Bolisęga, dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Tomasz Kaliczak, inspektor nadzoru inwestorskiego Józef Liniewicz, przedstawiciel firmy Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.  – kierownik budowy Rafał Szpalek.

uczestnicy spotkania dotyczącego inwestycji drogowejWarto podkreślić, że w marcu 2023 roku Powiat Dzierżoniowski zakończył pierwszy etap zagospodarowania poscaleniowego wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno. W ramach inwestycji wykonano budowę i przebudowę dwóch dróg wraz z nasadzeniem drzew, likwidację zbędnych dróg wraz z ich rekultywacją umożliwiającą uprawę rolną. Wybudowano dwa zbiorniki małej retencji, które będą szczególnie pomocne podczas intensywnych opadów deszczu.

Uczestnicy spotkania w trakcie omawiania planu pracy

W całym procesie z samorządem współpracuje gmina Dzierżoniów, która ma w planach budowę czwartej i piątej drogi.

Zadanie koordynuje Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.