herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dotyczący lokali mieszkalnych położonych w budynku oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

Oficyjna mieszkalna w Roztoczniku nr 63A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

1. Lokal mieszkalny nr 5

Opis nieruchomości
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 5 (pustostan) o powierzchni użytkowej 41,80 m2 składający się z trzech pomieszczeń: przedpokoju, kuchni, jednego pokoju, położony jest na parterze budynku. Do lokalu przynależą: komórka (parter) o powierzchni 2,00 m2, ubikacja (I piętro) o powierzchni 1,00 m2, komórka (garaż) o powierzchni 39,60 m2. Powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 84,40 m2. Stan techniczny zbywanego lokalu zły. Zalecany gruntowny remont polegający na: wymianie lub renowacji stolarki budowlanej, wymianie instalacji wewnętrznych, remoncie podłóg oraz naprawie tynków wewnętrznych.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 nastąpi wraz ze sprzedażą udziałów 1041/10000 części w częściach wspólnych budynku o powierzchni użytkowej 810,35 m² oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 3/1 o powierzchni 0.1636 ha, położonej w obrębie Roztocznik w Gminie Dzierżoniów, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00044683/3.

Zgodnie z zapisem w „Miejscowym planie zagospodarowania wsi Roztocznik” zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/414/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 stycznia 2010r., działka na której usytuowany jest budynek leży w granicach strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej w granicach strefy „OW” obserwacji archeologicznej na terenie opisanym symbolem U/MT1.

Cena lokalu
75 600 złotych (netto) w tym, wartość przynależnego gruntu 6 600 złotych. Podatek vat zwolniony art.43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

zdjęcie oficyny mieszkalnej w Roztoczniku nr 63A

2.  Lokal mieszkalny nr 9

Opis nieruchomości – lokalu
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 9 (pustostan) o powierzchni użytkowej 40,50 m2 składający się z pięciu pomieszczeń: przedpokoju, kuchni, dwóch pokoi oraz łazienki, położony jest na II piętrze budynku. Do lokalu przynależy komórka (garaż) o powierzchni 32,30 m2. Powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 72,80 m2. Stan techniczny zbywanego lokalu zły. Zalecany jest gruntowny remont polegający na: wymianie lub renowacji stolarki budowlanej, wymianie instalacji wewnętrznych, remoncie podłóg oraz naprawie tynków wewnętrznych.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 nastąpi wraz ze sprzedażą udziałów 898/10000 części w częściach wspólnych budynku o powierzchni użytkowej 810,35 m² oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 3/1 o powierzchni 0.1636 ha, położonej w obrębie Roztocznik w Gminie Dzierżoniów, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00044683/3.

Zgodnie z zapisem w „Miejscowym planie zagospodarowania wsi Roztocznik” zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/414/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 stycznia 2010r., działka na której usytuowany jest budynek leży w granicach strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej w granicach strefy „OW” obserwacji archeologicznej na terenie opisanym symbolem U/MT1.

Cena lokalu
103 300 złotych (netto) w tym, wartość przynależnego gruntu 5 700 złotych. Podatek vat zwolniony art.43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Opisane lokale mieszkalne nr 5 i nr 9 nie są obciążone umowami najmu, to pustostany przeznaczone do gruntownego remontu.