herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Inwestycje planowane w szpitalu na 2016 rok

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Aby móc realizować dotychczasowe świadczenia zdrowotne, Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. musi kontynuować inwestycje. Już wiadomo, jakie zadania są zaplanowane na przyszły rok.

Obecnie trwa remont w budynku Matki i Dziecka w Dzierżoniowie. Na II piętrze są przygotowywane pomieszczenia dla oddziału ginekologiczno-położniczego, w których wydzielono łazienki dla pacjentek bezpośrednio z sal chorych. Na III piętrze natomiast trwa remont sal przeznaczonych na pracownię endoskopii. Pomieszczenia po kapitalnym remoncie zostaną oddane do użytku na początku przyszłego roku.

Poza tym na 2016 rok zaplanowano dwa duże zadania inwestycyjne. Pierwsze – to dobudowa szybu windowego w budynku głównym wraz z zakupem i montażem drugiej windy, a drugie – przebudowa parterowego pawilonu położonego między budynkiem głównym a budynkiem administracyjnym na potrzeby pracowni fizjoterapii ambulatoryjnej i szkoły rodzenia.

Obecnie świadczenia rehabilitacyjne są wykonywane na III piętrze budynku głównego. Przeniesienie ich na parter ułatwi dostęp pacjentom mającym problemy w poruszaniu się. Do zwolnionych pomieszczeń po fizjoterapii oraz po funkcjonującej do niedawna ortopedii planuje się przeniesienie z Bielawy oddziału dziecięcego.

Powodem umieszczenia pediatrii w Dzierżoniowie jest lepszy dostęp do diagnostyki i konsultacji specjalistów. Operacja ta odbywać się będzie na wniosek i w porozumieniu z załogą oddziału. Może ona nastąpić pod koniec przyszłego roku.

Poza tym planuje się zakup niezbędnego wyposażenia, jak np. nowy aparat USG na oddział położniczy, mieszacz gazów medycznych do znieczulania porodów czy nowoczesny sterylizator.

szpital2_zgromadzenie_wspolnikow

– Realizacja tych zadań jest konieczna, byśmy w przyszłości mogli kontynuować umowy kontraktowe z NFZ, a także podnosić jakość świadczonych usług. Nie udałoby się ich wykonać bez wprowadzenia wcześniejszych działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej szpitala – mówi prezes szpitala Maciej Smolarz, odnosząc się do głównie do niedawnej likwidacji oddziału ortopedycznego.

Plan inwestycyjny spółki zaakceptowało Walne Zgromadzenie Wspólników. Obecnie trwa zabezpieczanie środków na inwestycje, których koszt szacowany jest na 2,5 mln zł. Pieniądze będą pochodziły z emisji obligacji, z podniesienia udziałów przez właściciela i ze środków własnych szpitala. Poza tym szpital, jak dotychczas, będzie się starał o środki zewnętrzne z programów unijnych i krajowych. Propozycję objęcia udziałów w spółce otrzymały również gminy naszego powiatu.

– Potrzeby inwestycyjne szpitala szacowane są na ponad 10 mln zł. Jednak biorąc pod uwagę zapowiedź zmian, które chce wprowadzić Minister Zdrowia, skupiamy się na zadaniach najpilniejszych, niezbędnych do realizacji w przyszłym roku – mówi starosta Janusz Guzdek. – Stosowne dokumenty i informacje przedstawimy Radzie Powiatu przed najbliższą sesją.