herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Tworzą warunki do rozwoju aktywności mieszkańców

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Partnerstwo powiatu i gmin dotyczące współpracy na rzecz trzeciego sektora jest potrzebne i będzie kontynuowane – to wniosek ze spotkania samorządowców, które odbyło się 9 grudnia w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie.

Partnerstwo, którego celem jest wzmocnienie organizacji pozarządowych, zostało zawarte 26 marca. Powiat jest jego liderem, a gminy partnerami.

W 2015 roku w ramach porozumienia samorządów odbyło się wiele działań na rzecz trzeciego sektora. Najważniejsze z nich to III Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych „NGO – to jest to!”, podczas którego organizacje z naszego powiatu zaprezentowały  mieszkańcom swoją różnorodną działalność, oraz integracyjne spotkanie dla organizacji pozarządowych „3majmy się razem i… zmieniamy lokalną rzeczywistość” mające na celu budowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi.

Poza tym odbywały się szkolenia na tematy istotne dla organizacji pozarządowych. Koordynacją wszystkich działań zajmował się Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Podczas spotkania przedstawicieli powiatu i gmin, które odbyło się 9 grudnia, podsumowano funkcjonujące partnerstwo i wobec jednomyślności co do korzyści z jego istnienia, wypracowano kierunki działań na 2016 rok.

Spotkanie partnerów porozumienia było okazją do uhonorowania osób, które włączyły się w powiatowe działania na rzecz trzeciego sektora. Podziękowania z rąk wicestarosty Marka Pioruna odebrali Agata Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Waldemar Weihs, prezes Fundacji „Merkury” oraz Jolanta Zarzeka, zastępca wójta gminy Dzierżoniów.

Przedstawiciele organizacji działających na Dolnym Śląsku podzielili się swoimi obserwacjami na temat sytuacji III sektora w naszym powiecie.
– Wasze partnerstwo, którego celem jest rozwój aktywności mieszkańców, jest wyjątkowe. To rzadkość w Polsce – mówiła Agata Bulicz.
– Imponująca jest liczba organizacji zaangażowanych w Wasze działania. W waszych, powiatowych prezentacjach bierze udział 50 organizacji, podczas gdy w podobnych targach wojewódzkich jedynie 100 – mówił Waldemar Weihs.

Działania na rzecz III sektora w 2015 roku