herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przygotowali się do zmiany przepisów

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Od maja będą obowiązywać nowe przepisy prawne dla organizacji pozarządowych. Przedstawiciele III sektora mogli się do nich przygotować podczas szkolenia, które 8 grudnia zorganizowało dla nich Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie stara się służyć pomocą w dostępie do informacji przedstawicielom fundacji i stowarzyszeń. Odbywa się to m.in. poprzez organizację szkoleń na tematy istotne dla nich, zgłaszane podczas konsultacji społecznych.

Na ostatnim spotkaniu 8 grudnia poruszano temat zmian w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z nowymi przepisami już od maja łatwiej będzie można założyć stowarzyszenie – wystarczy do tego 7, a nie jak obecnie 15 członków. Poza tym krócej będzie trwała rejestracja – obecnie termin na rozpatrzenie wniosku o rejestrację wynosi 3 miesiące.

Co istotne, stowarzyszenia zwykłe zyskają więcej praw. Będą mogły np. zawierać umowy z przedsiębiorcami i samorządami, a także korzystać z dotacji.

Podczas szkolenia omówiono także obowiązujące od niedawna zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którymi np. organizacje wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym muszą udostępniać informację publiczną.

Bezpłatne szkolenie zostało zorganizowane przy współpracy z Fundacją Merkury, a poprowadził je Waldemar Weihs. Zainteresowanie szkoleniem było duże – wzięło w nim udział 70 osób, co znaczy, że odpowiadało ono na potrzeby III sektora.

Współpracą powiatu z organizacjami pozarządowymi zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, tel. 74 832 52 28, 74 832 52 29, e-mail: so@pow.dzierzoniow.pl