herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Inwestycje powiatowe w 2016 roku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W tym roku, jak i w poprzednim nie brakuje inwestycji prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski. Niektóre już zostały zakończone, inne są w toku.

Z dwóch zakończonych inwestycji na pewno są zadowoleni uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej. W Bielawie na terenie szkoły powstał kompleks sportowy, na który składają się boiska, 100-metrowa bieżnia ze skocznią w dal oraz zewnętrzna siłownia. Koszt inwestycji to ponad 760.000 zł (2015 r. – 250.000 zł, 2016 r. – 517.000 zł). Natomiast w Piławie Górnej został zakończony kolejny etap termomodernizacji budynku. W tym roku zostały wymienione 263 okna. Inwestycja kosztowała ponad 650.000 zł. Ponadto Powiat przeprowadził modernizację dachu łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną Zespołu Szkół w Pieszycach. Koszt całej inwestycji wyniósł blisko 274.000 zł (2015 r. – 166.000 zł, 2016 r. – 107.000 zł).

boisko LO Bielawa (62)

Rozpoczęte w ubiegłym roku prace remontowe w Szpitalu Powiatowym na oddziale ginekologiczno-położniczym i w pracowni endoskopii na początku tego roku dobiegły końca. Na ten cel Zarząd Powiatu podniósł kapitał Szpitala Powiatowego o 350.000 zł. Inwestycja objęła budynek Matki i Dziecka w Dzierżoniowie. Na II piętrze przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń oddziału ginekologiczno-położniczego, gdzie m.in. wydzielono łazienki dla pacjentek bezpośrednio z sal chorych, a na III piętrze zmodernizowano sale przeznaczone na pracownię endoskopii.

Wiosną wykonane zostały także prace modernizacyjne na drodze od Olesznej do granicy powiatu w Sulistrowiczkach. Na długości 3,5 km została położona nowa nawierzchnia, uzupełniono pobocza, odtworzono przydrożne rowy, przebudowano zjazdy na pola, wykonano oznakowanie poziome i ustawiono słupki hektometrowe. Koszt zadania wyniósł blisko 950.000 zł. Kwotą 110.000 zł remont wsparła gmina Łagiewniki. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu.

oleszna4

Obecnie trwają prace przy drugim etapie przebudowy drogi Pieszyce – Bielawa. Zakończenie inwestycji planowane jest na początek listopada tego roku. Całkowity koszt zadania to blisko 4.200.000 zł. Na jego realizację udało się pozyskać z tzw. schetynówek 1.900.000 zł, a ponadto Gmina Pieszyce wparła inwestycję kwotą 400.000 zł, Gmina Bielawa – 700.000 zł, Dzierżoniów – 300.000 zł, a Nadleśnictwo Świdnica – 7.000 zł.

Ponadto prowadzone są obecnie prace przy budowie chodnika w Mościsku. Prace mają zakończyć się w październiku br. Ich koszt to 340.000 zł (Gmina Dzierżoniów – 180.000 zł). Trwają także roboty przy budowie chodnika w Gilowie. Nowym chodnikiem będzie można już przejść się w październiku. Inwestycja będzie kosztowała 323.000 zł. Gmina Niemcza dołoży 65.000 zł. Dodatkowo na mocy porozumienia z Gminą Dzierżoniów powiat dokłada 27.800 zł do budowy chodnika w Józefówku (prace już trwają) i 22.200 zł do budowy chodnika w Roztoczniku (prace rozpoczną się we wrześniu).

chodnik_gilow (3)

W tym roku jesienią powiat wybuduje chodnik w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Wąską do budynku nr 4. Koszt inwestycji to 34.000 zł, w tym 5.000 zł oraz kruszywo zadeklarowała ze swej strony Gmina Piława Górna. Dodatkowo Powiat dołoży 50.000 zł do inwestycji Gminy Pieszyce, która przeprowadzi przebudowę skrzyżowań dwóch dróg powiatowych, które znajdują się na przecięciu modernizowanych dróg gminnych.