herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Inwestycje powiatowe w 2016 roku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Rozwój infrastruktury drogowej, poprawa warunków do uprawiania sportu dla młodzieży, ochrona środowiska, a także wsparcie szpitala powiatowego – to najważniejsze zadania zaplanowane do realizacji w tym roku. Ich koszt wyniesie ponad 7,5 mln zł.

Infrastruktura drogowa
Największą tegoroczną inwestycją powiatu dzierżoniowskiego będzie dokończenie przebudowy drogi Pieszyce – Bielawa. Zmodernizowana droga wraz ze ścieżką rowerową z pewnością ucieszy mieszkańców i turystów odwiedzających Góry Sowie. Na to zadanie udało się pozyskać połowę środków ze „schetynówek”.

Na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach wpłynie również przebudowa drogi powiatowej Sulistrowiczki – Oleszna.
Poza tym powiat dzierżoniowski wesprze zadania gminne: przebudowę ul. Staszica w Dzierżoniowie, przebudowę ul. Wysokiej oraz budowę ronda w obrębie pl. Kościelnego w Bielawie, a także modernizację ul. Kopernika w Pieszycach.

boiskoLOBielawa

Oświata
W tym roku zostaną również dokończone dwie inwestycje oświatowe.
Pierwsza – to budowa boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią, 100-metrową bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie, która jest realizowana przy udziale środków zewnętrznych.
Obiekt ma zostać oddany do użytku w połowie roku. Wraz z zakończeniem tej inwestycji wszystkie powiatowe szkoły będą już miały nowoczesną bazę sportową, a młodzież podniesiony komfort nauki wychowania fizycznego.

termo_pilawa

Ochrona środowiska
Druga inwestycja oświatowa to termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej, na którą powiat pozyskał 80% środków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do wykonania w zabytkowym budynku została wymiana okien.
Realizacja tego 2-letniego projektu ma na celu poprawę jakości powietrza oraz ograniczenie strat ciepła, a w związku z tym zmniejszenie kosztów utrzymania budynku.

Szpital Powiatowy

Ochrona zdrowia
Kolejnym ważnym celem do realizacji jest wsparcie Szpitala Powiatowego sp. z o.o., aby mógł się nadal rozwijać. Zarząd Powiatu już podniósł kapitał spółki, a środki zostały przeznaczone na modernizację kolejnych pomieszczeń – oddziału ginekologiczno-położniczego i pracowni endoskopii w budynku Matki i Dziecka w Dzierżoniowie.

W tym roku powiat także poręczy wykup obligacji na kwotę 2 mln zł, które szpital przeznaczy na kolejne inwestycje mające wpływ na poprawę jakości usług dla pacjentów. Będzie to m.in. zakup niezbędnego wyposażenia oraz przebudowa parterowego pawilonu położonego między budynkiem głównym a budynkiem administracyjnym na potrzeby pracowni fizjoterapii ambulatoryjnej i szkoły rodzenia.

W sumie inwestycje powiatowe zaplanowane na 2016 rok wynoszą ponad 7,5 mln zł.

Remonty i inwestycje 2015
Remonty i inwestycje 2014
Remonty i inwestycje 2013
Remonty i inwestycje 2012
Remonty i inwestycje 2011