herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Do właścicieli i zarządców budynków

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dbałość o należyty stan techniczny budynków to obowiązek ich właścicieli i zarządców. W sytuacji występowania silnych wiatrów przypomina o nim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

W związku z możliwością wystąpienia zagrożeń powodowanych silnymi wiatrami oraz niesprawnością przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie wydał komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.

Przypomina w nim o podstawowych obowiązkach, w tym m.in. do kontroli bezpiecznego użytkowania, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń – do ich usunięcia.

Za niewłaściwe utrzymanie lub użytkowanie obiektu budowlanego, bądź niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania grozi kara grzywny lub kara ograniczenia wolności.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
Komunikat PINB