herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Inwestycje powiatowe w 2018 roku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Rozwój infrastruktury drogowej, poprawa bazy dydaktycznej w szkołach zawodowych oraz ochrona środowiska – to najważniejsze zadania powiatowe zaplanowane do realizacji w tym roku. Ich koszt wyniesie blisko 17 mln zł.

– W tym roku Powiat Dzierżoniowski zrealizuje wiele inwestycji dzięki pozyskaniu rekordowych środków unijnych – mówi starosta Janusz Guzdek. – W sumie wartość inwestycji zaplanowanych na 2018 rok wynosi prawie 17 mln zł, z czego dodatkowe środki pozyskane do budżetu to blisko 10,5 mln zł.

Infrastruktura drogowa
Największą tegoroczną inwestycją będzie przebudowa drogi powiatowej nr 3009D we Włókach i Tuszynie. To kontynuacja oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji, która poprawi komunikację z Dzierżoniowem oraz wpłynie na bezpieczeństwo pieszych. Jej zakres obejmie m.in. budowę brakujących chodników na trzech odcinkach o łącznej długości 1,7 km oraz wykonanie w tych miejscach nowej, poszerzonej nawierzchni jezdni.
Na to zadanie o wartości 4,4 mln zł udało się pozyskać połowę środków z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach wpłynie również przebudowa drogi powiatowej 3022D z Sienic do Łagiewnik. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Sienic będą mieli lepszą komunikację z krajową „ósemką”. W jej ramach powstanie poszerzona nawierzchnia na długości 3,3 km oraz nowy chodnik w miejscowości Sienice o długości 500 m. Koszt zadania to 2,3 mln zł.
Będzie to II etap inwestycji dofinansowanej prawie w 65 procentach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poza tym Powiat Dzierżoniowski planuje modernizację dróg w Owieśnie, w Ostroszowicach oraz na trasie Jaźwina – Kiełczyn, budowę chodników w Dobrocinie, Ostroszowicach i Słupicach, a także budowę ścieżki rowerowej w Pieszycach.

Oświata
W tym roku zostaną również zmodernizowane i doposażone pracownie czterech szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski. Nowoczesny sprzęt dydaktyczny trafi do Zespołów Szkół nr 1, nr 2 i nr 3 w Dzierżoniowie oraz do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.
W sumie doposażonych zostanie 13 pracowni, dzięki czemu młodzież zyska nowe umiejętności niezbędne na rynku pracy. Realizacja projektu o wartości 2,9 mln zł będzie możliwa dzięki 85-procentowemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ochrona środowiska
Już w marcu rozpocznie się instalacja paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na dachach 13 obiektów użyteczności publicznej. Będą to głównie prowadzone przez powiat szkoły oraz dom pomocy społecznej i dom dziecka. Dzięki energii słonecznej powiat zaoszczędzi rocznie ok. 50 procent kosztów za energię oraz ograniczy emisję dwutlenku węgla o ok. 140 ton rocznie.
Ochrona środowiska i oszczędności będą możliwe dzięki pozyskaniu aż 85 procent dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycję o wartości 3,8 mln zł.

Obsługa klienta
Powiat Dzierżoniowski wraz z 23 powiatami z Dolnego Śląska realizuje dofinansowany ze środków RPO projekt „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych”, w ramach którego m.in. wzrośnie liczba e-usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie oraz pozyskane zostaną dane mające wpływ na usprawnienie procesu inwestycyjnego.
W tym roku zostanie też rozbudowany parking przy budynku Starostwa na ul. Świdnickiej 38, co poprawi warunki obsługi mieszkańców.

Realizacja tak wielu zadań przy udziale środków zewnętrznych jest możliwa dzięki zapewnieniu wkładu własnego, które – przy malejącej subwencji oświatowej – było dla powiatu sporym obciążeniem i wiązało się z oszczędnościami w każdej jednostce.

Inwestycje Powiatu Dzierżoniowskiego w 2017 roku i wcześniej