herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Inwestycje w Szpitalu Powiatowym w 2016 roku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Największa ubiegłoroczna inwestycja w Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie rozpoczęła się w listopadzie, a potrwa do czerwca 2017 roku. Jest to warta 900.000 zł przebudowa parterowego pawilonu, położonego między budynkiem głównym a budynkiem administracyjnym, na pracownię rehabilitacji ambulatoryjnej oraz szkołę rodzenia.

Obecnie rehabilitacja znajduje się na III piętrze budynku głównego. Przeniesienie jej na parter ułatwi dostęp pacjentom mającym problemy w poruszaniu się. Do zwolnionych pomieszczeń po fizjoterapii, z powodu lepszego dostępu do diagnostyki i konsultacji specjalistów, planuje się przeniesienie z Bielawy oddziału dziecięcego. Natomiast w Bielawie zostanie poszerzona działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Miniony rok obfitował w wiele różnych inwestycji na terenie placówki. Na początku roku w budynku Matka – Dziecko zakończył się remont kapitalny pomieszczeń oddziału ginekologiczno-położniczego, gdzie m.in. bezpośrednio z sal chorych wydzielono łazienki dla pacjentek. Natomiast na III piętrze zmodernizowano sale przeznaczone na pracownię endoskopii. Na ten cel Powiat Dzierżoniowski przekazał szpitalowi 350.000 złotych.

Następne 400.000 zł Powiat przeznaczył na kolejne inwestycje. Zakupiono więc wiele urządzeń potrzebnych nie tylko w diagnostyce, ale także w prawidłowym funkcjonowaniu szpitala m.in.: wymieniono akumulacyjny system zasilania awaryjnego (18.000 zł), zakupiono urządzenie do utylizacji wydalin (17.000 zł), kolejny aparat USG (130.000 zł), wideogastroskop (47.000 zł) oraz pięć łóżek sterowanych elektrycznie na oddział chirurgiczny (22.000 zł). Ponadto zmodernizowano dach budynku szpitala w Bielawie (21.500 zł), sterownię pracowni Tomografii Komputerowej (22.500 zł) oraz zabudowano myjnię chirurgiczną na bloku operacyjnym (6.000 zł).

Rok 2016 był bardzo udany dla szpitala ze względu na otrzymane wsparcia zewnętrzne. Gminy powiatu dzierżoniowskiego mimo propozycji dofinansowania placówki nie są tym zainteresowane, ale takiego wsparcia nie odmówili Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz wojewoda dolnośląski. We wrześniu do bielawskiego ZOL-u od WOŚP-u trafiły: ssak elektryczny, podnośnik elektryczny mobilny, 30 łóżek wielofunkcyjnych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi, wózek inwalidzki oraz dwa materace przeciwodleżynowe na ogólną kwotę 270.000 zł. Natomiast w grudniu szpital otrzymał od województwa karetkę z wyposażeniem wartą 490.000 zł. Dodatkowo wojewoda z budżetu województwa przeznaczył 140.000 zł na zakup defibrylatora (80.000 zł) i masażera serca (60.000 zł).

– Wartość inwestycji przeprowadzonych w 2016 roku wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 150.000 zł. Spółka dąży do systematycznej poprawy infrastruktury zarówno budynków, jak i wyposażenia w specjalistyczny sprzęt medyczny – mówi prezes Szpitala Powiatowego Maciej Smolarz. – W tym roku planujemy kolejne, większe inwestycje ze względu na pojawiającą się możliwość uzyskania dotacji zewnętrznych.

Kilkuletni plan inwestycyjny szpitala opiewa na kwotę 10 mln zł. W tym roku szpital nie zwalnia tempa, ale bez wsparcia Powiatu trudno będzie mu przeprowadzić planowane prace. Jak zapewnia starosta Janusz Guzdek, Powiat Dzierżoniowski poręczy wydane przez szpital obligacje na 2 mln zł wraz z odsetkami. – Widzimy konieczność wspierania szpitala i prowadzonych przez niego inwestycji, do których w tym roku należy m.in. dobudowa szybu windowego w budynku głównym wraz z zakupem i montażem drugiej windy czy uruchomienie apteki całodobowej – mówi starosta. – Zależy nam, żeby szpital działał na wysokim poziomie, a pacjenci mieli dostęp do potrzebnej diagnostyki i leczenia.