herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Jak pozyskać dotację na zadanie publiczne?

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych poznali nowe zasady starania się o środki na dofinansowanie zadań publicznych. Okazję taką mieli podczas bezpłatnego szkolenia, które odbyło się 12 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie.

Jednym ze sposobów pozyskiwania środków na działalność przez organizacje pozarządowe jest staranie się o dotacje na realizację zadań publicznych. Dotację można pozyskać w otwartym konkursie ofert oraz w trybie pozakonkursowym.

Obecnie obowiązują nowe wzory ofert i sprawozdań na realizację tych zadań, które zostały wprowadzone Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego mogli je poznać podczas szkolenia, które prowadził Waldemar Weihs – prezes Fundacji Merkury z Wałbrzycha.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach partnerstwa na rzecz trzeciego sektora funkcjonującego w powiecie dzierżoniowskim. W jego ramach dzięki wsparciu gmin i powiatu na naszym terenie są zapewnione nie tylko usługi szkoleniowe, ale i doradcze dla organizacji pozarządowych.

Przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji mogą w miarę potrzeb kontaktować się z Fundacją Merkury z Wałbrzycha – telefonicznie pod nr. 74 666 22 00 i mailowo na adres merkury@merkury.org.pl. Poza tym mogą korzystać z porad ekspertów na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych, które są prowadzone w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Świdnickiej 38 (II piętro, pokój 216) dwa razy w miesiącu. Termin najbliższego dyżuru wypada 24 kwietnia w godzinach od 14.00 do 18.00.

Koordynacją spraw związanych z realizacją partnerstwa dotyczącego współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, tel. 074 832 52 29 lub 832 52 28, e- mail: so@pow.dzierzoniow.pl