herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

szkolenie

Grafika symbolizująca szkolenie

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego, które odbędzie się już 22 listopada od 14:00 do 16:00.

Zdjęcie grupy uczestników szkolenia

Odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego

30 marca w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbyło się szkolenie pod tytułem "O czym każdy społecznik wiedzieć powinien".

Podziel się domem – zostań rodziną zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie poszukuje osób, które zechcą pełnić funkcję rodziny zastępczej

Bezpłatne warsztaty dla organizacji pozarządowych

Fundacja "Merkury" i Powiat Dzierżoniowski zapraszają organizacje pozarządowe z terenu powiatu dzierżoniowskiego na szkolenie pn. „Delegowanie zadań w organizacjach pozarządowych"

Szkolenie Strzeleckie dla uczniów Dzierżoniowskiego „Ekonomika”

W czwartek 6 października 20 uczniów z Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie wybrało się wraz z opiekunami Marcinem Kempczyńskim i Krzysztofem Kwietniem do Klubu Barys w Mościsku, aby wspólnie wziąć udział w szkoleniu strzeleckim.

Edukacja prawna – nieodpłatna pomoc prawna

Działające na terenie powiatu dzierżoniowskiego Niezależne Forum Doradczo – Szkoleniowe przeprowadziło w marcu interesujące działania edukacyjne. Były one skierowane do młodzieży, seniorów, a także do obywateli Ukrainy, którzy na naszym terenie znaleźli schronienie przed wojną.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego

18 stycznia 2022 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbyło się szkolenie dotyczące obowiązku zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, czyli członków zarządów, rad, fundatorów.

Jak pozyskać dotację na zadanie publiczne?

Przedstawiciele organizacji pozarządowych poznali nowe zasady starania się o środki na dofinansowanie zadań publicznych. Okazję taką mieli podczas bezpłatnego szkolenia, które odbyło się 12 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie.

Chcesz stworzyć rodzinę zastępczą?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie prowadzi ciągły nabór kandydatów na rodziców zastępczych. Najbliższe szkolenie rozpocznie się już w lutym 2019 roku.

Starostwo dla III sektora

Jakie obowiązki prawne i wymogi formalne muszą spełnić stowarzyszenia? – te zagadnienia omawiano na szkoleniu, które odbyło się 4 grudnia w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie.

Dzień Inspiracji w II LO w Dzierżoniowie

Uczniowie szkół średnich z powiatu dzierżoniowskiego wzięli udział w wykładach poświęconych poprawie umiejętności uczenia się w oparciu o nowe technologie, wyborowi ścieżki zawodowej i wpływowi własnych doświadczeń na swoją zawodową przyszłość.

Wojewódzkie szkolenie obronne w powiecie dzierżoniowskim

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie wraz z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu zorganizowało w dniach 21-22 czerwca na terenie powiatu dzierżoniowskiego wojewódzkie szkolenie obronne pn: „Bezpieczny Powiat 2017 – organizacja i funkcjonowanie systemu kierowania realizacją zadań obronnych”.