herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Kolejne wsparcie Szpitala przez Powiat

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Po raz kolejny w tym roku Powiat Dzierżoniowski wsparł Szpital Powiatowy. Na początku roku była to kwota 350.000 zł, a w kwietniu Rada Powiatu zabezpieczyła w budżecie dla NZOZ Szpitala Powiatowego 400.000 zł.

Rozpoczęte w ubiegłym roku prace remontowe na oddziale ginekologiczno-położniczym i w pracowni endoskopii na początku tego roku dobiegły końca. Na ten cel Zarząd Powiatu podniósł kapitał Szpitala Powiatowego o 350.000 zł. Inwestycja objęła budynek Matki i Dziecka w Dzierżoniowie. Na II piętrze przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń oddziału ginekologiczno-położniczego, gdzie m.in. wydzielono łazienki dla pacjentek bezpośrednio z sal chorych, a na III piętrze zmodernizowano sale przeznaczone na pracownię endoskopii.

Natomiast podczas kwietniowej sesji Rady Powiatu radni uznali za zasadne podwyższyć kapitał zakładowy Szpitala o kolejne 400.000 zł. Dzięki otrzymanym środkom w Szpitalu będą prowadzone dalsze prace inwestycyjne, dla poprawy jakości świadczonych usług

– Środki te zostaną przeznaczone na inwestycje zapisane w planie na ten rok – wyjaśnia prezes Szpitala Maciej Smolarz. – W pierwszej kolejności na przebudowę pod potrzeby rehabilitacji budynku po byłym magazynie wojskowym oraz na zakup niezbędnego sprzętu na oddziały szpitalne. Zgodnie z planem po remoncie na parterze zlokalizowane zostaną nowoczesny oddział fizjoterapii oraz szkoła rodzenia.

Obecnie świadczenia rehabilitacyjne są wykonywane na III piętrze budynku głównego. Przeniesienie ich na parter ułatwi dostęp do usług pacjentom mającym problemy w poruszaniu się. Do zwolnionych pomieszczeń po fizjoterapii oraz po funkcjonującej do niedawna ortopedii planuje się przeniesienie z Bielawy oddziału dziecięcego, dzięki czemu nastąpi lepszy dostęp do diagnostyki i konsultacji specjalistów.

To oczywiście nie wszystkie planowane na ten rok inwestycje. Kolejne będą realizowane w ramach możliwości finansowych placówki.