herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Skarbiec Ziemi Dzierżoniowskiej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Promocja albumu „Skarbiec Ziemi Dzierżoniowskiej” odbyła się 5 maja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa. Wzięli w niej udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które znalazły swoje miejsce w publikacji.

– Album powstał z myślą o was – organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych, spółdzielniach socjalnych i podmiotach, które stanowią jeden z podstawowych warunków istnienia społeczeństwa obywatelskiego – zwrócił się do zebranych starosta Janusz Guzdek. – W albumie promujemy nasze „skarby”, którymi jesteście wy drodzy państwo, prezentując wasze pasje, zainteresowania, sukcesy, osiągnięcia, a także codzienną pracę. Wasza aktywność wypełnia przestrzeń działalności społecznej na rzecz mieszkańców, dając im możliwość zagospodarowania wolnego czasu. Dlatego też tak ważnym jest promowanie waszych działań, a wydanie tejże publikacji jest wyrazem ogromnego szacunku dla waszej społecznej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Album stanowi prezentację organizacji, stowarzyszeń, lokalnych artystów, a także kilku hoteli, czyli tego czym Ziemia Dzierżoniowska może się pochwalić i z czego może być dumna. Wydawnictwo zostało podzielone na trzy działy – pasje, rękodzieło i kulinaria. Zdecydowanie najobszerniejszą część stanowi pierwszy dział, gdzie swoje pasje zaprezentowały stowarzyszenia działające na rzecz własnych miejscowości, tradycji czy sportu.

– Od wielu lat władze samorządowe gmin i powiatu starają się wspólnie realizować różne zadania i inwestycje, bo żadna gmina nie funkcjonuje w próżni. Dlatego też powstała Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej, a w niej pojawiło się pojęcie „Skarbca Ziemi Dzierżoniowskiej”. Początkowo skarbami miały być lokalne produkty kulinarne czy wyroby rękodzielnicze. Ale nie ma większych skarbów niż ludzie i to ludzie z pasją, którzy pracują i tworzą organizacje pozarządowe – mówiła zastępca wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka, współkoordynator projektu. – Chcieliśmy dać wam do ręki eleganckie wydawnictwo, w którym nie tylko znalazłaby się informacja o was, ale to wy dzięki niemu znaleźlibyście partnera do współpracy. W ludziach jest największa siła. Nie ma nic bardziej wartościowego, jak to, że wzajemnie wspieracie się, wykorzystujecie swoje zasoby.

W powiecie zarejestrowanych jest ok. 300 organizacji. W albumie opisanych zostało 75. – Mamy przed sobą nowatorską, jedyną w całym Województwie Dolnośląskim publikację o was, o waszych codziennych działaniach, pasjach, zainteresowaniach, sukcesach – to jest nasz III sektor. Zobaczcie państwo jak jest on silny – podkreślała dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego Grażyna Wójcik, koordynator projektu.

album_NGO(25)

Od czterech lat Starostwo Powiatowe realizuje projekt Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Każda edycja pozostawia po sobie trwały ślad, i tak w roku 2014 był to materiał filmowy pn. „Siła w Organizacjach Pozarządowych”, w roku 2015 zostało wybrane najciekawsze stoisko wystawiennicze, a rok 2016 zaowocował wydaniem albumu pn. Skarbiec Ziemi Dzierżoniowskiej”. Album opatrzony jest informacją, że jest to pierwsza edycja. Nie wykluczone więc, że pojawią się kolejne. – Im więcej skarbów w skarbcu tym skarbiec bogatszy. Mamy nadzieję, że tych skarbów znajdziemy jeszcze wiele w kolejnych edycjach i będziemy się nimi szczycić – podsumowała Jolanta Zarzeka.

Do wydania albumu nie doszłoby, gdyby nie sponsorzy i ich społeczna odpowiedzialność biznesu oraz to, że widzą potrzebę wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz mieszkańców powiatu. Podziękowania należą się: dyrektorowi Banku Zachodniego WBK oddział Dzierżoniów Sylwii Kronenberg, prezesowi Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Robertowi Jagle, dyrektor Cooper Standard Polska Sp. z o. o. oddział Dzierżoniów Beacie Roczon oraz dyrektorowi Kaufland Polska Markety Sp. z o. o. Rafałowi Krajewskiemu.