herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs „Czad i ogień – obudź czujność”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Aby podnosić świadomość mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego na temat zagrożenia życia i zdrowia starosta dzierżoniowski wraz z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie ogłaszają kolejną edycję konkursu zachęcającego do stosowania czujników tlenku węgla w domach i mieszkaniach. Konkurs jest kontynuacją działania programu prewencyjnego pod nazwą „Czad i ogień – obudź czujność!”.

Jak wskazują wcześniejsze statystyki straży pożarnej, zbliżający się sezon grzewczy podwyższy liczbę interwencji, związanych z wystąpieniem niebezpiecznego gazu jakim jest tlenek węgla, potocznie nazywany czadem. W trakcie ogrzewania mieszkań i domów, podczas nieprawidłowego przebiegu procesu spalania powstaje tlenek węgla – gaz nazywany „cichym zabójcą”. Najlepszą formą zabezpieczenia się przed zatruciem tym gazem jest stosowanie elektronicznych urządzeń wykrywających niebezpieczne gazy, których ludzkie zmysły nie są w stanie rozpoznać.

Konkurs, do którego udziału zapraszamy, polega na pobraniu ankiety ze strony www.kppsp.dzierzoniow.pl lub pow.dzierzoniow.pl. Wypełnione ankiety można składać w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 26 w Dzierżoniowie lub wysyłać listownie oraz za pomocą emaila na adres: prewencja@kppsp.dzierzoniow.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października br.

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego. Spośród wylosowanych osób, które w wyznaczonym terminie dostarczą ankiety zostanie wylosowanych 20 sztuk czujników tlenku węgla ufundowanych przez Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat” w Dzierżoniowie.

Jedna osoba może wypełnić jedną ankietę i wygrać jeden czujnik tlenku węgla. Wylosowane osoby zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i formie przekazania im czujników tlenku węgla.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można otrzymać pod nr tel. 748-32-53-91 lub 608-814-962.

Ankieta do pobrania