herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs na realizację spotu reklamowego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starostwo Powiatowe ogłasza konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na zrealizowanie spotu promującego odnawialne źródła energii. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 16 października.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie korzysta ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej”. Program przewiduje także włączenie do współpracy młodych ludzi z terenu Ziemi Dzierżoniowskiej.

Konkurs „Odnawialne źródła energii na terenie powiatu dzierżoniowskiego” ma na celu pobudzenie świadomości młodzieży na temat ogromnego znaczenia odnawialnych źródeł energii, nie tylko dla otaczającego nas środowiska naturalnego, ale również dla nich samych, a także informowanie ich o współpracy dwustronnej z podmiotami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz o znaczeniu Mechanizmu Finansowego.

Konkurs skierowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu dzierżoniowskiego i ma polegać na stworzeniu koncepcji spotu reklamowego i jej realizacji. Zgłoszone do konkursu prace będą oceniane przez kapitułę pod względem liczebności grupy osób realizujących projekt, obecności i zaangażowania opiekuna, treści spotu, zgodności z tematem przewodnim, estetyki i oryginalności pomysłu.

Zwieńczeniem zmagań konkursowych będzie wręczenie nagród dla zdobywców trzech pierwszych miejsc, podczas posiedzenia Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Jest o co walczyć, ponieważ pula nagród w konkursie to 5.600 zł. Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie przewiduje nagrody dla każdego członka zwycięskich drużyn oraz dla szkół, których uczniowie startujący w konkursie zostaną wytypowani do pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do 16 października br., a zakończenie zmagań konkursowych planowane jest na luty 2016 roku.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

spot_logotypy