herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Indiańskie spotkanie integracyjne dla NGO

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Budowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu dzierżoniowskiego to główny cel spotkania, które odbyło się 2 października w sali widowiskowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz.

W powiecie dzierżoniowskim funkcjonuje wiele aktywnych organizacji pozarządowych, które realizują wiele wartościowych zadań mających wpływ na rozwój naszego powiatu. Tylko nieliczni jednak współpracują ze sobą.

Impulsem do podjęcia wspólnych zadań na rzecz lokalnej społeczności i jej mieszkańców miało być spotkanie integracyjne dla organizacji pozarządowych z terenu naszego powiatu ph. „3majmy się razem i… zmieniamy lokalną rzeczywistość”. Wzięli w nim udział przedstawiciele 72 organizacji.

NGO3

Integracja nieprzypadkowo odbyła się w konwencji indiańskiej – z wykorzystaniem indiańskich zwyczajów i obrzędów.

– Indianie żyli w wielu plemionach o różnym charakterze i stopniu rozwoju, ale mieli świadomość wspólnego pochodzenia i potrzebę zespołowego rozwiązywania problemów – mówi Grażyna Wójcik, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. – Podobnie nasze organizacje pozarządowe – są zróżnicowane, ale razem mogą skuteczniej działać z korzyścią dla środowiska lokalnego.

Przynależność do grupy została podkreślona poprzez wręczenie każdemu uczestnikowi spotkania „bransoletki przyjaźni” oraz „łapacza snów”.

NGO1

– Idea spotkania zrodziła się w ramach partnerstwa powiatu dzierżoniowskiego oraz wszystkich gmin powiatu dotyczącego współpracy na rzecz trzeciego sektora – mówi wicestarosta Marek Piorun.

W nawiązaniu do istniejącego partnerstwa, na koniec spotkania przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych złożyli podpis na tzw. „kamieniu węgielnym” – statuetce, która stała się symbolem spotkania, a jednocześnie fundamentem wspólnego działania na rzecz Ziemi Dzierżoniowskiej i jej mieszkańców.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz Jolanty Zarzeki, zastępcy wójta Gminy Dzierżoniów. Do organizacji przedsięwzięcia włączyły się pozostałe gminy oraz przedstawiciele NGO: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”, Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” w Owieśnie, Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” w Pieszycach oraz Fundacja Merkury.

Projekt został wsparty finansowo w ramach programu „TU MIESZKAM – TU ZMIENIAM” Fundacji Banku Zachodniego WBK.

Materiał z warsztatów – baza zasobów organizacji pozarządowych

Napisali o spotkaniu:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki: „3majmy się razem i… zmieniajmy lokalną rzeczywistość”

„Dzierżoniowski Tygodnik Powiatowy”: Indiańska integracja organizacji