herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs dla młodzieży o bezpieczeństwie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie organizuje III edycję powiatowego konkursu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa „Z bezpieczeństwem na ty”. Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie trwa etap szkolny.

Celem konkursu jest podniesienie świadomości młodzieży w kwestii występujących zagrożeń cywilizacyjnych, a także pogłębienie ich wiedzy na temat bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej rozumianej jako szeroko pojęta ochrona ludności.

Obecnie trwa etap szkolny konkursu. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzone są eliminacje. W ich wyniku każda placówka wyłoni po 3 osoby z największą liczbą punktów, które będą reprezentować szkołę w etapie powiatowym.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 16 marca. Należy je przesłać na adres dzierzoniow@czkw.wroc.pl bądź dostarczyć bezpośrednio do Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, pokój 318.

Etap powiatowy zostanie przeprowadzony do 31 maja.
Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie – Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich, a współorganizatorami Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Ratuj Życie – Żyj bezpieczne”.

Regulamin III edycji powiatowego konkursu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wraz z formularzem zgłoszenia