herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Szkolenie na wypadek zagrożeń

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Systemy ostrzegania i alarmowania – to temat szkolenia, które zostało zorganizowane w czwartek 28 lutego w ramach funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W spotkaniach uczestniczyli pracownicy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, przedstawiciele urzędów miast i gmin powiatu dzierżoniowskiego realizujący zadania z obszaru zarządzania kryzysowego oraz kierownik oddziału Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – Bogdan Romanowski.

Szkolenie zostało podzielono na dwie części. Pierwsza dotyczyła przeprowadzenia treningów systemu powszechnego ostrzegania o uderzeniach z powietrza w 2019 roku. Druga – prognozowania zagrożeń i obsługi systemu Ostrzegania Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego.

Szkolenie realizowane było za pośrednictwem wideokonferencji prowadzonej przez przedstawiciela Wojewody Dolnośląskiego z DUW we Wrocławiu. Zostało ono zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.