herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs na programy zdrowotne ogłoszony

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił konkurs ofert na programy polityki zdrowotnej. Do rozdysponowania jest 70 tys. zł. Oferty mogą składać publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Termin mija 23 marca.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów dwóch programów obejmujących działania profilaktyczne i promocję zdrowia w zakresie:

  • „Profilaktyka chorób tarczycy – badania przesiewowe” (35 tys. zł),
  • „Profilaktyka chorób zakrzepowych układu żylnego kończyn dolnych – badania przesiewowe” (35 tys. zł).

Konkurs skierowany jest do publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27 do 23 marca do godz. 10.00.

Bliższe informacje o konkursie na programy polityki zdrowotnej – ogłoszenie o konkursie, regulamin oraz szczegółowe warunki konkursu – znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w dziale „Promocja zdrowia”