herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja nadzwyczajna

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W piątek 9 marca odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu. Powodem jej zwołania jest konieczność wprowadzenia do budżetu pozyskanej dotacji w kwocie 2,2 mln zł, która umożliwi realizację inwestycji.

W porządku obrad znajduje się podjęcie jednej uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2018. Zmiana związana jest z otrzymaniem decyzji od Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji w kwocie 2.181.180 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”.

Środki te zostały pozyskane na przebudowę drogi powiatowej nr 3009D we Włókach i Tuszynie i stanowią 50% tej największej tegorocznej inwestycji powiatowej.

Konieczność zwołania nadzwyczajnej sesji wynikała stąd, że dzięki wprowadzeniu do budżetu dodatkowych środków możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania.

Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie. Początek o godz. 14.00.