herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na stanowisko dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Termin składania ofert mija 4 lipca.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w dziale „Konkursy i nabory”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

– pocztą elektroniczną na adres: starostwo@pow.dzierzoniow.pl – w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego,
– osobiście – (II piętro, pokój nr 202)
– przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie”.

Szczegóły dotyczące konkursu – wymagania i informacje o warunkach pracy.