herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ocena realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2015 rok będzie głównym tematem XXI sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 28 czerwca.

Radni po wysłuchaniu sprawozdania finansowego, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji Rady i Klubów Radnych podejmą decyzję w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego.

Następnie zadecydują o: udzieleniu pomocy finansowej Gminie Niemcza na dofinansowanie renowacji starego witraża znajdującego się w budynku Niemczańskiego Ośrodka Kultury, zaciągnięciu kredytu długoterminowego, zmianach w Uchwale Budżetowej na 2016 rok i wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego.

W trakcie sesji radni złożą też gratulacje Krzysztofowi Zawadzkiemu za zdobycie nagrody w konkursie Konfederacji Lewiatan im. Andrzeja Wierzbickiego w kategorii Małe Średnie Przedsiębiorstwa oraz Sylwii i Krzysztofowi Ostrowskim za zdobycie tytułu krajowych wicemistrzów w konkursie „AgroLiga 2015” w kategorii Rolnicy.

Sesja rozpocznie się o godz. 9.00 w sali sesyjnej siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie.

Porządek obrad sesji