herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W powiecie dzierżoniowskim od 1 stycznia 2018 roku prowadzone będą cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym dwa (Rynek 27, Dzierżoniów i ul. Lotnicza 5, Bielawa) przez organizacje pozarządowe. Wybór organizacji odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert.

 

Organizacje, które chcą wziąć udział w konkursie i prowadzić punkty w Bielawie i Dzierżoniowie muszą zgłosić swoje oferty do 31 października 2017 r. do godziny 15.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27 w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę organizacji pozarządowej oraz napis o treści „Oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018”. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, a nie data stempla pocztowego na dowodzie nadania przesyłki z ofertą.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą otwarte przez pięć dni w tygodniu przez co najmniej cztery godziny dziennie. Chętne organizacje powinny m.in. posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań związanych z udzielaniem porad lub informacji prawnych.

Organizacje, które będą świadczyć usługi zostaną wybrane do 30 listopada br.

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami