herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W powiecie dzierżoniowskim od 1 stycznia 2017 roku prowadzone będą cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym dwa przez organizacje pozarządowe. Wybór organizacji odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert.

Organizacje, które chcą wziąć udział w konkursie i prowadzić punkty w Bielawie i Dzierżoniowie muszą zgłosić swoje oferty do 8 listopada do godz. 15.00 do siedziby Starostwa Powiatowego, Rynek 27 w Dzierżoniowie (w przypadku wysłania oferty przez pocztę istotna jest data wpłynięcia, a nie stempla pocztowego).

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą otwarte przez pięć dni w tygodniu przez co najmniej cztery godziny dziennie. Chętne organizacje powinny m.in. posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań związanych z udzielaniem porad lub informacji prawnych.

Organizacje, które będą świadczyć usługi zostaną wybrane do 30 listopada br.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej

Formularz zgłoszeniowy do pracy w komisji konkursowej