herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Działalność organizacji pozarządowych będzie głównym tematem najbliższej sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 25 października w Sali narad przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie.

Radni wysłuchają dr Agaty Bulicz, która opowie o istocie działalności trzeciego sektora na terenie powiatu. O swojej działalności powiedzą też przedstawiciele wybranych organizacji pozarządowych.

Ponadto w dalszej części radni podejmą uchwały m.in. w sprawach: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków – za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski.

Sesja rozpoczyna się o godzinie 9.00. Zapraszamy.