herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs ofert na organizację zadań publicznych powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

17 stycznia Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na organizację zadań publicznych powiatu w 2022 roku.

W ramach konkursu powiat przekaże stowarzyszeniom dofinansowanie w wysokości 250.000 złotych na działalność w zakresie:
– kultury fizycznej i sportu,
– turystyki i krajoznawstwa,
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– ochrony i promocji zdrowia,
– działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych,
– ratownictwa i ochrony ludności,
– promocji i organizacji wolontariatu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz terminów składania ofert znaleźć można w poniższym ogłoszeniu.
OGŁOSZENIE KONKURSU
REGULAMIN