herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

Plakat ilustrujący treśc artykułu. Nie zawiera więcej informacji niż zostało podane w tekście.

Konkurs dotyczy prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2022.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O KONKURSIE OFERT
OŚWIADCZENIE RODO