herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Weź udział w pracach komisji konkursowej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej.

Plakat ilustrujący treśc artykułu. Nie zawiera więcej informacji niż zostało podane w tekście.

Komisja będzie opiniować oferty złożone do otwartego konkursu ofert pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2022” przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

PEŁNA TREŚĆ ZAPROSZENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA