herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji prawnej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2023”

Plakat ilustrujący treśc artykułu. Nie zawiera więcej informacji niż zostało podane w tekście.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O KONKURSIE OFERT

OŚWIADCZENIE

OGŁOSZENIE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ