herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkursy na dyrektorów

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu ogłosił konkursy na stanowiska dwóch dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat. Termin składania ofert mija 30 czerwca.

Konkursy dotyczą kandydatów na stanowiska dyrektorów:
• I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 10
• Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach, ul. Mickiewicza 1

Oferty należy składać do 30 czerwca 2016 r. do godz. 15.00:
– osobiście w sekretariacie Starosty Dzierżoniowskiego, Rynek 27 (II piętro, pokój 202),
– pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów.

Ogłoszenia o konkursach zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie http://bip.pow.dzierzoniow.pl/ w dziale „Konkursy i nabory”.

Informacje o konkursach można uzyskać też pod nr tel. 74 832 52 03 lub 832 18 62.

Konkursy przeprowadzą komisje powołane przez Zarząd Powiatu. Wyniki będą znane w pierwszej połowie lipca. Nowo wybranym dyrektorom funkcja zostanie powierzona od 1 września na okres pięciu lat.

Ogłoszenia o konkursach