herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkursy na dyrektorów

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu ogłosił konkursy na stanowiska czterech dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez powiat, którym w tym roku kończy się 5-letnia kadencja. Termin składania ofert mija 2 czerwca.

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

  1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 10, 58-200 Dzierżoniów.
  2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie, ul. Szkolna 5, 58-260 Bielawa.
  3. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie, ul. Nowowiejska 74 i 76.
  4. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej, ul. Szkolna 6, 58-240 Piława Górna.

Oferty należy składać do 2 czerwca 2015 r. do godz. 15.00:

  • osobiście w sekretariacie Starosty Dzierżoniowskiego, Rynek 27 (II piętro, pokój 202),
  • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów.

Ogłoszenia o konkursach zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie http://bip.pow.dzierzoniow.pl/ w dziale „Konkursy i nabory”. Informacje o konkursach można uzyskać pod nr tel. 74 832 52 03 lub 832 18 62.

Konkursy przeprowadzą komisje powołane przez Zarząd Powiatu. Wyniki będą znane w drugiej połowie czerwca. Nowo wybranym dyrektorom funkcja zostanie powierzona od 1 września na okres pięciu lat.

Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów szkół