herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs na programy zdrowotne ogłoszony

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłosił konkurs ofert na trzy programy zdrowotne. Do rozdysponowania jest 70 tys. zł. Oferty mogą składać publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Termin mija 8 kwietnia.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów trzech programów profilaktycznych:

  1. Profilaktyka chorób nowotworowych we wczesnych fazach rozwoju z uwzględnieniem nowotworów żołądka i przełyku – badania przesiewowe (25 tys. zł).
  2. Profilaktyka wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego – badania przesiewowe (20 tys. zł)
  3. Profilaktyka chorób nowotworowych jamy brzusznej (25 tys. zł).

Konkurs obejmujący działania profilaktyczne i promocję zdrowia skierowany jest do publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27 do 8 kwietnia do godz. 10.00.

Bliższe informacje o konkursie, tj. regulamin przeprowadzania konkursów, ogłoszenia o konkursach oraz warunki konkursów, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w dziale „Promocja zdrowia”

Informacje o konkursie na programy zdrowotne