herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs na realizację spotu reklamowego rozstrzygnięty

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Podczas sesji Rady Powiatu 22 marca zostały ogłoszone wyniki konkursu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na zrealizowanie spotu promującego odnawialne źródła energii.

Konkurs na spot reklamowy dotyczący „Odnawialnych źródeł energii na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” został ogłoszony przez Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Odbyło się to w ramach działań informacyjno-promocyjnych projektu „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej”, który jest dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

– Konkurs miał na celu pobudzenie świadomości młodzieży na temat ogromnego znaczenia odnawialnych źródeł energii nie tylko dla otaczającego nas środowiska naturalnego, ale również dla nich samych – mówi Katarzyna Złotnicka, dyrektor Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju.

Konkurs był skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i polegał na stworzeniu koncepcji spotu reklamowego i jej realizacji. W konkursie wzięło udział 10 drużyn.

Wyniki konkursu:
I miejsce – drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie w składzie:
– Monika Nagły
– Marta Ligocka
– Angelika Cieśla
– Aleksandra Krupiarz
– pani Jadwiga Połcik – opiekun grupy

II miejsce – drużyna z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie w składzie:
– Katarzyna Cis
– Agnieszka Gałązka
– Paulina Srogosz
– Marcin Mieczkowski
– pan Ireneusz Furtak – opiekun grupy

III miejsce – drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie w składzie:
– Krystian Kubiak
– Karolina Fela
– Agata Pawlaczek
– Sandra Driemel
– pani Jolanta Kupis – opiekun grupy

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody indywidualne – każdy uczestnik drużyny, która zdobyła I miejsce, otrzymał dron. Uczestnicy drużyny, która zajęła II miejsce, otrzymali tablety, a za III miejsce każda osoba z drużyny otrzymała słuchawki.

Ponadto ufundowano nagrody dla zwycięskich szkół – aparaty fotograficzne. Pozostałe osoby, które zgłosiły swoje prace do konkursu, otrzymały Powerbanki.

Wręczenie nagród indywidualnych dla zdobywców trzech pierwszych miejsc odbyło się podczas sesji Rady Powiatu 22 marca.

Zwycięski spot: