herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wykonali najpiękniejsze kartki wielkanocne

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Rekordowo dużo, bo blisko 300 prac, napłynęło na VII Powiatowy Konkurs Kartek Wielkanocnych. Znani są już jego laureaci.

– W tym roku wybór był wyjątkowo trudny. Kartek było nie tylko dużo, ale też były bardzo piękne. Ich autorzy wykazali się bogatą wyobraźnią i dużymi umiejętnościami – mówi Alicja Hromada, dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury dzierżoniowskiego Starostwa, przewodnicząca jury.

Nadesłane na konkurs kartki wielkanocne były oceniane w trzech kategoriach. Najwięcej, bo aż 206 kartek, wykonali uczniowie szkół podstawowych, dlatego w tej kategorii jury postanowiło przyznać trzy nagrodzone miejsca ex aequo oraz trzy wyróżnienia.

I miejsce zajęli Maciej Mielczarek ze Szkoły Podstawowej w Niemczy i Aleksandra Mika z SP nr 3 w Dzierżoniowie. Na II miejsce, zdaniem jury, zasłużyli Anna Pajchrowska z Niepublicznej SP Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie oraz Oliwia Szydłowska z SP nr 6 w Dzierżoniowie. III miejsce zajęli Julia Sitek z SP nr 3 w Dzierżoniowie i Wiktor Pawełek z SP nr 5 w Dzierżoniowie.
Jury wyróżniło prace Mileny Bielskiej z SP w Jaźwinie, Huberta Czyszczonia z SP w Niemczy oraz Mai Wysoty z SP nr 9 w Dzierżoniowie.

Spośród 51 kartek zaprojektowanych i wykonanych przez uczniów szkół gimnazjalnych najładniejszą pracę, zdaniem jury, wykonała Anna Kowalczyk z Zespołu Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie. II miejsce zajęła Wiktoria Marciniak, a III – Natalia Kożuch – obie z tej samej szkoły. Jury wyróżniło także trzy prace, które wykonali: Michalina Gulik z Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Bielawie, Alicja Musiał z Gimnazjum w Piławie Górnej oraz Wiktoria Żółtowska z Gimnazjum nr 1 w Dzierżoniowie.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych napłynęło 27 kartek, spośród których jury postanowiło wyróżnić trzech autorów prac: Krzysztofa Bieleckiego ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczy w Piławie Górnej oraz Sabinę Topór i Natalię Szymańską z I LO w Dzierżoniowie.

Laureaci konkursu zostali zaproszeni na sesję Rady Powiatu 22 marca, na której otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne.

Konkurs ma na celu pielęgnowanie tradycji Świąt Wielkanocnych i wspieranie twórczości artystycznej na terenie powiatu. Organizator – Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie – dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.