herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkursy plastyczne o bezpieczeństwie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewoda Dolnośląski ogłosili konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, których celem jest kształtowanie prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia. Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie przeprowadzi eliminacje powiatowe.

„W trosce o nasze bezpieczeństwo”
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju ogłosił XVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, która w tym roku przebiega pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”.

Celem konkursu jest nauka prawidłowego postępowania wśród dzieci i młodzieży w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce, podczas nauki i zabawy. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ośrodków specjalnych.

„112 – ratuj życie”
Natomiast ogłoszony przez Wojewodę Dolnośląskiego konkurs „112 – ratuj życie” jest adresowany do przedszkoli – dla dzieci w wieku 5-6 lat. Ma on na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat numeru alarmowego, który odgrywa ogromną rolę w ratowaniu życia, zdrowia, mienia i środowiska.

Dzięki udziałowi w konkursie dzieci w przedszkolach dowiedzą się, kiedy i w jakich sytuacjach korzystać z numeru 112, a także już od najmłodszych lat będą mogły nauczyć się właściwych reakcji w sytuacji zagrożenia.

Eliminacje powiatowe
Szkoły i przedszkola zainteresowane udziałem w konkursie mogą przesyłać prace do 31 marca do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, które przeprowadzi eliminacje powiatowe obu konkursów. Prace zwycięzców etapu powiatowego zostaną zgłoszone do eliminacji wojewódzkich.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich dzierżoniowskiego Starostwa, tel. 74 832 52 27 lub email dzierzoniow@czkw.wroc.pl

Regulamin konkursu „W trosce o nasze bezpieczeństwo”
Regulamin konkursu „112 – ratuj życie”