herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konsultacje na temat przyszłości oświaty w Pieszycach

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

18 listopada odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone przyszłości oświaty w Pieszycach. Do wzięcia udziału w spotkaniu Starosta Dzierżoniowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprosili przedstawicieli społeczności szkół – Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieszycach.

Ponadto na spotkanie zostali zaproszeni mieszkańcy Pieszyc, nauczycielskie związki zawodowe oraz wszyscy zainteresowani organizacją oświaty w mieście Pieszyce.
Spotkanie uświetnił swoją obecnością Jarosław Kresa Wicewojewoda Dolnośląski oraz Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty.

Stronę samorządową na szczeblu lokalnym reprezentowali: Starosta Grzegorz Kosowski, Wicestarosta Andrzej Bolisęga, Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce Dorota Konieczna-Enozel, a także radni powiatu dzierżoniowskiego i gminy Pieszyce.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z aktualną sytuacją Zespołu Szkół w Pieszycach oraz warunkami pracy Szkoły Podstawowej Nr 1.
Sytuacja Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia jest poważna. W trzypiętrowym budynku szkoły, dysponującym między innymi 12 klasopracowniami, halą sportową, siłownią i boiskami, uczy się tylko 86 uczniów.

Dla porównania w roku szkolnym 2011/2012 szkoła liczyła 414 uczniów, przy czym trzon szkoły stanowili uczniowie gimnazjum. Ponadto Zespół Szkół w Pieszycach, jako jedyna placówka w powiecie, nie dokonał w tym roku szkolnym pełnego naboru do technikum, mimo podwójnego rocznika. Trudna sytuacja szkoły ma negatywny wpływ na jej koszty utrzymania. Tylko w 2018 roku powiat dzierżoniowski dołożył z własnego budżetu do subwencji oświatowej przeznaczonej na prowadzenie Zespołu Szkół w Pieszycach 895 tysięcy złotych.

Po wdrożeniu reformy systemu kształcenia w Polsce gimnazjum jako typ szkoły przestało istnieć. Tym samym młodzież, która zasilała do 2016 r. Zespół Szkół w Pieszycach w ramach gimnazjum, a wywodząca się głównie z Pieszyc została przekierowana do ośmioletniej szkoły podstawowej, którą obecnie stanowi Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieszycach. Stało się to przyczyną problemów lokalowych placówki, która aktualnie pracuje na dwie zmiany, co jest uciążliwe zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.

Poniedziałkowe spotkanie konsultacyjne rozpoczyna okres rozmów z przedstawicielami społeczności szkolnej Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia o możliwościach rozwiązania zasygnalizowanego powyżej problemu. Jednym z proponowanych wariantów jest likwidacja szkoły.

W najbliższych tygodniach Zarząd Powiatu będzie prowadził rozmowy z głównymi podmiotami szkoły – dyrektorem, nauczycielami oraz uczniami, których głównym tematem będzie analiza różnych rozwiązań organizacyjnych. Wszystko po to, aby wybrany sposób działania uwzględniał oczekiwania tak społeczności szkolnej, jak i mieszkańców Pieszyc, a jednocześnie pozwolił na racjonalne wykorzystanie środków finansowych przeznaczanych na funkcjonowanie oświaty w powiecie dzierżoniowskim.