herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia projektu Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Uchwała mówi również o przeprowadzeniu konsultacji wspomnianego wyżej projektu Programu. W konsultacjach można wziąć udział od 27 sierpnia do 17 września 2019 roku. Mają one charakter pisemny, więc wszelkie uwagi lub propozycje należy kierować na załączonym do informacji formularzu.

Władze powiatu liczą na szerokie zainteresowanie konsultacjami, ponieważ wszystkim zależy na tym, aby dokument odpowiadał oczekiwaniom stowarzyszeń i organizacji działających na naszym terenie.
Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (ul. Rynek 27, pok. 317, tel. 74 832 52 29, 74 832 52 28.

Załączniki:
uchwała w sprawie przyjęcia projektu Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 i przeprowadzenia konsultacji.
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie konsultacji.
Projekt Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi .
Formularz do zgłaszania uwag.