herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Kontrole Komisji Rewizyjnej czasowo zawieszone

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Podczas kwietniowej sesji Rada Powiatu Dzierżoniowskiego zaakceptowała wniosek Komisji Rewizyjnej o zawieszenie działań kontrolnych do czasu ustania epidemii koronawirusa.

Radni podjęli taką decyzję mając na względzie obowiązujący w Polsce stan epidemii i związane z nim ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów administracji publicznej.

Kontrole zaplanowane w najbliższych miesiącach nie mogą się odbyć ze względu na brak możliwości bezpośredniego kontaktu z osobami udzielającymi wyjaśnień, a także z uwagi na ograniczenia w kwestii przeglądania dokumentów podlegających kontroli.

W momencie odwołania stanu epidemii w Polsce, Komisja Rewizyjna przedłoży Radzie Powiatu roczny plan kontroli realizowanych przez Komisję na rok 2020 wraz z proponowanymi zmianami terminów kontroli.