herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Kwalifikacja wojskowa 2019

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Od 4 lutego w kraju rozpocznie się kwalifikacja wojskowa, na którą muszą się stawić mężczyźni urodzeni w 2000 roku. W powiecie dzierżoniowskim kwalifikacja będzie prowadzona od 5 do 28 marca w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38.

Choć obecnie nie ma obowiązku odbycia służby wojskowej, na kwalifikację muszą zgłosić się mężczyźni, którzy w tym roku kończą 19 lat, oraz osoby, które nie ukończyły 24 lat, a nie dopełniły jeszcze tego obowiązku. Na terenie naszego powiatu w 2019 roku sprawa dotyczy ok. 550 osób. Do kwalifikacji mogą się również zgłosić ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat.

Każdy podlegający obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji dostanie imienne wezwanie od właściwego wójta/burmistrza. Osoby, które nie mogą stawić się w wyznaczonym dniu i zgłoszą ten fakt wcześniej, mogą mieć wyznaczony inny termin w trakcie trwania kwalifikacji.

Podczas kwalifikacji Powiatowa Komisja Lekarska oceni zdolność do pełnienia służby wojskowej w celu ustalenia kategorii zdrowia. Wypisana zostanie również książeczka wojskowa. Osoby zainteresowane wstąpieniem do formacji służby wojskowej otrzymają informacje od przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku.

Obecnie w powiecie dzierżoniowskim trwają przygotowania do tegorocznej kwalifikacji. 31 stycznia odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono zasady przeprowadzenia tego zadania. Organizacją kwalifikacji zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy współpracy z gminami powiatu dzierżoniowskiego i WKU Kłodzko. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 74 832 52 28, a w trakcie trwania kwalifikacji pod nr. tel. 74 832 36 53.

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny mieć przy sobie:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o kontynuacji nauki),
 • jeśli jest taka potrzeba – dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia.

Terminy kwalifikacji dla mieszkańców poszczególnych gmin:

 • Miasto Bielawa: 5 – 8 marca,
 • Miasto Dzierżoniów: 11 – 15 marca,
 • Miasto i Gmina Pieszyce: 18 -20 marca,
 • Gmina Wiejska Dzierżoniów: 21 – 22 marca,
 • Miasto Piława Górna: 22 oraz 25 marca,
 • Gmina Wiejska Łagiewniki: 26 marca,
 • Miasto i Gmina Niemcza: 27 marca,
 • pozostali (ochotnicy) – 28 marca.