herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Bezpieczny powiat dzierżoniowski

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przedstawiciele służb powiatowych zajmujących się bezpieczeństwem mieszkańców złożyli raporty z działalności w 2018 roku podczas pierwszej w nowym roku sesji Rady Powiatu, która odbyła się 29 stycznia.

Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który tragicznie zginął podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W trakcie sesji, jak co roku, wręczono podziękowania osobom zaangażowanym w organizację WOŚP na terenie naszego powiatu.

Sprawozdania służb powiatowych
W głównym punkcie obrad radni wysłuchali sprawozdań z działalności w 2018 roku policji, straży pożarnej, inspekcji sanitarnej, weterynarii, nadzoru budowlanego oraz prokuratury i inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.

Podsumowując pracę policji, zastępca komendanta powiatowego Monika Kudła-Myślicka poinformowała m.in. o zmniejszającej się liczbie przestępstw o charakterze kryminalnym, takich jak rozboje, kradzieże i bójki, które są najbardziej uciążliwe dla mieszkańców – w roku 2017 zanotowano ich 561, a w 2018 – 537. Ograniczona została także liczba wykroczeń z 26307 do 14108, wśród których dominują przypadki łamania przepisów o ruchu drogowym i naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wzrosła natomiast ze 130 do 139 liczba wykrytych przestępstw narkotykowych, w wyniku których policjanci zabezpieczyli w sumie ponad 60 kg narkotyków.

Mniej zdarzeń odnotowali strażacy. – W 2018 roku mieliśmy 1142 interwencji, o 37 mniej niż w roku w poprzednim. W sumie było to 456 pożarów, 589 miejscowych zagrożeń i 95 fałszywych alarmów – mówił komendant powiatowy Bogdan Najdek.

Powiatowy lekarz weterynarii Czesław Barwicki poinformował, że choć na terenie naszego powiatu nie wystąpiły istotne zagrożenia stanu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego, to na terenie kraju sytuacja jest trudna. Ze względu na brak osób chętnych do pracy w sektorze publicznym, nadzór weterynaryjny jest niewystarczający i konieczne są zmiany systemowe.

W oparciu o przedstawione raporty starosta Grzegorz Kosowski, jako przewodniczący Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, ocenił rok 2018 jako zadowalający. – Powiat dzierżoniowski zalicza się do miejsc bezpiecznych z minimalną liczbą zdarzeń, które w rażący sposób naruszają ład i porządek – podsumował starosta.

Uchwały
Podczas sesji radni podjęli kilka uchwał. Dotyczyły one m.in. udzielenia dotacji miastu Dzierżoniów na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżoniowie – integracyjnych z drogą wojewódzką nr 382 i 384” oraz zmiany trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół niepublicznych. Radni wprowadzili także zmiany do Uchwały Budżetowej na 2019 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego.

Bliższe informacje na temat sesji – nagrania, uchwały wraz z głosowaniem imiennym