herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Spotkanie z obszaru bezpieczeństwa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W czwartek 31 stycznia w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy udziale przedstawicieli gminnych zespołów zarządzania kryzysowego oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku.

Podczas posiedzenia starosta Grzegorz Kosowski podsumował dotychczasowe działania z zakresu bezpieczeństwa podejmowane w powiecie w roku 2018. Omówiono również przebieg działań dotyczących ochrony zabytków w razie zagrożeń oraz realizację ustawowych zadań wykonywanych przez starostę w roku poprzednim.

Podsumowania działalności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Dzierżoniowskiego dokonała Grażyna Wójcik – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Głos w zakresie działalności Zespołu zabrali również przedstawiciele policji, straży pożarnej, jak również Wojskowej Komendy Uzupełnień.

W ramach spotkania omówiono poszczególne zadania z obszaru bezpieczeństwa, które realizowane będą w roku 2019. Przedstawiony został plan działań szkoleniowo-ćwiczeniowych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz omówiono przepisy prawa w tym zakresie.

Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku omówił zadania reprezentowanej przez niego formacji w aspekcie wystąpienia zdarzeń kryzysowych oraz użycia sił zbrojnych do usuwania skutków zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej.

W trakcie spotkania przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie omówili założenia do ćwiczeń aplikacyjno–praktycznych na wypadek wystąpienia zdarzenia kryzysowego w powiecie dzierżoniowskim.

Na koniec posiedzenia w ramach współpracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ze stowarzyszeniem „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat” na ręce przedstawiciela Urzędu Miasta Dzierżoniowa przekazana została specjalistyczna czujka tlenku węgla z przeznaczeniem dla rodziny, która uległa podtruciu tlenkiem węgla.

Zadania w tym zakresie koordynuje Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.