herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Kwalifikacja wojskowa zakończona

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W poniedziałek 27 marca zakończyła się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu dzierżoniowskiego, której organizatorem był Janusz Guzdek – starosta dzierżoniowski.

W jej trakcie przed Powiatową Komisją Lekarską w Dzierżoniowie stanęło ok. 90% mężczyzn z rocznika 1998 (podstawowego), ok. 22% mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trzy kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, głównie absolwentki szkół wyższych o kierunkach medycznych, weterynaryjnych i psychologicznych.

89,27 % mężczyzn z rocznika podstawowego komisja uznała za zdolnych do czynnej służby wojskowej i zaliczyła do kategorii zdrowia „A”. Kategorię „B” (jako czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej) otrzymała jedna osoba, kategorię „D” (niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej) – 27 osób, natomiast kategorię „E” (trwale niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny) – 19 osób.

Uroczyste podsumowanie tegorocznej kwalifikacji wojskowej miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ulicy Świdnickiej. Poza osobami, które pracowały podczas realizacji tego przedsięwzięcia, w podsumowaniu uczestniczył starosta dzierżoniowski Janusz Guzdek. Podczas spotkania lekarz specjalista chorób wewnętrznych Krzysztof Zawadzki – przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej w Dzierżoniowie przedstawił sprawozdanie dotyczące kategorii zdrowia przydzielonych przez komisję, natomiast Grażyna Wójcik – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich i jednocześnie sekretarz komisji zapoznała zebranych ze sprawozdaniem dotyczącym stawiennictwa podczas kwalifikacji wojskowej.

Na zakończenie starosta Janusz Guzdek podziękował wszystkim za wkład wniesiony w sprawne przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Podziękowania otrzymali: Krzysztof Zawadzki – przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej w Dzierżoniowie, ppłk dypl. Krzysztof Kowalski – komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Dzierżoniowie, pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu spraw wojskowych, a także osoby zatrudnione do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć świetlicowych.