herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Laureaci Konkursu „NGO – to jest to!” nagrodzeni

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Już po raz czwarty Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie zorganizowało Konkurs „NGO – to jest to!”. Konkurs skierowany do organizacji pozarządowych oraz osób i firm wspierających je został rozstrzygnięty 28 marca podczas sesji Rady Powiatu.

Nagrodę w kategorii Organizacja Pozarządowa 2016 otrzymało Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” działające na rzecz odnowy wsi Owiesno. Prezesem stowarzyszenia jest Aldona Watras. Stowarzyszenie realizowało wiele zadań publicznych, współorganizowało wydarzenia o charakterze integracyjnym i kulturalnym oraz aktywnie włączało się w tworzenie oferty wsi tematycznej na terenie Owiesna. Największy sukces członkowie stowarzyszenia odnieśli w 2016 roku – przygotowany przez nich projekt został doceniony w konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych ze środków krajowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i został wsparty kwotą 90.540 zł.

W tej kategorii wyróżnienia odebrały dwa stowarzyszenia – Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna w Bielawie i Stowarzyszenie Gór Sowich „Pasjonat”. Prezesem pierwszego z nich jest Joanna Wagiel. Stowarzyszenie jest organizacją z dużymi tradycjami w zakresie animowania lokalnej społeczności w sferze szeroko rozumianej kultury. Szerząc polskie tradycje skupia wokół siebie ponad 100 dzieci i młodzieży, którzy mogą rozwijać swoje pasje taneczne, aktorskie i wokalne. Prowadzony przez stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Poloneziaki obchodził w ubiegłym roku jubileusz 15-lecia działalności. Ponadto stowarzyszenie organizuje wiele imprez, jak coroczny finał WOŚP i rozwijający się z roku na rok Konkurs Dziecięcych i Młodzieżowych Kreacji Aktorskich „Monolog”.

Kolejne Stowarzyszenie Gór Sowich „Pasjonat” – to organizacja działająca prężnie od dwóch lat. Jej prezesem jest Tomasz Proszek. W 2016 roku otrzymała wyróżnienie w Plebiscycie Gospodarczym Sudeckie Kryształy w kategorii „Najlepszy Produkt Turystyczny”. Stowarzyszenie realizuje wiele działań w zakresie promocji Gór Sowich organizując konkursy fotograficzne, wystawy „Piękno Gór Sowich”, a także zawody kolarskie czy rajdy konne.

W kategorii Lokalny Lider Organizacji Pozarządowej 2016 zwyciężyła Zofia Mirek, prezes Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej, inicjatorka i współzałożycielka tej organizacji działającej już od 2004 roku. Laureatka prężnie działa na rzecz szerzenia i rozwoju edukacji mieszkańców powiatu na wielu płaszczyznach m.in. w zakresie: kultury, promocji zdrowego stylu życia, szerzenia i zgłębiania wiedzy na temat dziedzictwa narodowego. Zrealizowane ubiegłoroczne projekty, na które także pozyskuje środki skierowane były do 900 osób.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrały dwie panie – Maria Jadwiga Stępień oraz Joanna Pestkowska. Pierwsza z nich działa na rzecz środowiska seniorów Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Była m.in. inicjatorką przedstawienia „Modowy wehikuł czasu” i wycieczek „za 1 grosz”. Natomiast druga jest członkiem Stowarzyszenia „Razem dla Wsi”, pomysłodawczynią oraz realizatorką wielu projektów na rzecz mieszkańców Gminy Dzierżoniów, jak również na rzecz odnowy wsi Owiesno.

W kategorii Osoba Wspierająca Organizacje Pozarządowe 2016 kapituła konkursu nagrodziła Józefa Przeorka – właściciela firmy Produkcja Maszyn i Urządzeń Dekarskich Sorrex oraz Muzeum Regionu Sudety w Kamionkach. Józef Przeorek wspiera finansowo wiele organizacji z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Dzięki jego dobroczynności organizacje mogą realizować cele statutowe, współorganizować uroczystości państwowe, imprezy sportowe i turystyczne. Wspiera on także osoby, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej. Jest filantropem, który sfinansował wydanie książki „Cierpienie, miłość, życie w pieszyckiej poezji.”

Natomiast w kategorii Lokalne Przedsiębiorstwo Wspierające Organizacje Pozarządowe 2016 laureatem został Cooper Standard Polska Sp. z o.o. oddział Dzierżoniów. Firma wspiera finansowo wiele organizacji z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Ponadto współorganizuje imprezy dla środowiska lokalnego, organizuje wycieczki zawodoznawcze i dydaktyczne oraz wymiany międzynarodowe dla młodzieży z powiatu dzierżoniowskiego oraz wspomaga zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla uczniów z terenu powiatu.

W tej kategorii wyróżnione zostały dwie firmy – Zakład Optyki Okularowej Katarzyna Brejnak i Zelki s.c. Zelek Sławomir Zelek Robert. Zakład Optyki Okularowej od 18 lat wspiera w różnej formie dzieci i młodzież z Polskiego Związku Niewidomych, które otrzymują od firmy nieodpłatnie okulary. Ponadto właścicielka zakładu finansowo wspiera potrzebujących członków związku. Natomiast Hurtownia Zelki także od wielu lat wspiera członków Polskiego Związku Niewidomych koło Dzierżoniów. Członkowie związku otrzymują nieodpłatnie produkty i darowizny.

Nagrody laureatom wręczali starosta Janusz Guzdek i przewodniczący Rady Powiatu Marian Kowal. Składając gratulacje dziękowali laureatom za współpracę ze Starostwem oraz za ogromny wkład pracy włożony na rzecz lokalnej społeczności. W imieniu laureatów zabrała głos Zofia Mirek, która podkreślała, że choć nie pracują dla nagród, to jednak dziękują za dostrzeżenie ich trudu. Natomiast zastępca wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka dziękowała za zauważenie wkładu pracy stowarzyszeń w życie społeczne powiatu i organizację takiego konkursu. Konkurs przygotował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Obrady kapituły

Wręczenie nagród