herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rozwój oświaty w Powiecie Dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski jako jedyny z powiatów na Dolnym Śląsku bierze udział w pilotażowym modelu doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”.

W ramach realizowanego przez Wydział Edukacji zadania, w czwartek 4 lipca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Rozwoju Edukacji – Marią Szostak – doradcą do spraw personalnego rozwoju organizacji i Mariuszem Bochenkiem – doradcą do spraw rozwiązań zarządczych. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat dzierżoniowski, wicestarosta Andrzej Bolisęga i dyrektor Wydziału Edukacji Alicja Hromada.

Podczas spotkania omówiono założenia programu, jego harmonogram, a także dokonano wstępnej analizy istniejącej sytuacji oświatowej w powiecie. Celem realizowanego projektu jest wsparcie samorządów w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych. W ramach działania planowane jest przeprowadzenie otwartej debaty, w której wezmą udział zarówno przedstawiciele jednostek oświatowych jak i rodzice, uczniowie oraz osoby chcące wyrazić swoje opinie i pomysły dotyczące rozwoju oświaty w naszym powiecie. – Biorąc pod uwagę fakt, iż jesteśmy w przededniu opracowywania nowej strategii oświaty dla powiatu dzierżoniowskiego, realizacja projektu pozwoli na dogłębną analizę istniejącego stanu i przygotowanie założeń dotyczących przyszłości – mówi dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Alicja Hromada.